Märt Loite

Märt Loite on Riigikantselei Strateegiabüroo strateegidirektori asetäitja. Märt Loite on vastutav konkurentsivõime kava koostamise, samuti rahandus-, infrastruktuuri- ja regionaalhalduspoliitika valdkondades seisukohtade kujundamise eest.