Margus Uudam

Margus Uudam on Eesti Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse esimees ning Ambient Sound Investmentsi (ASI) otseinvesteeringute juht. ASIs juhib ta uute investeerimisprojektide otsimist ja portfellis olevate ettevõtete arendamist. Enne ASIga liitumist töötas Margus juhina Eesti Energia Jaotusvõrgus ja Fonteses, rahandusministeeriumi majanduspoliitika valdkonna asekantslerina ja Hüvitusfondis. Olles EASi finantskomitee liige, aitas ta ellu kutsuda Tallinna Börsi.