Finantsid (RUS) Deloitte

Kuidas teha vara väärtuse testi?

Muutuv regulatsioon sunnib finantsjuhte aina enam kokku puutuma varade õiglase väärtuse teemadega: kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus, varade kaetavad väärtused, mis põhinevad sageli diskonteeritud rahavoogudel. Vaatame praktilise näite varal, kuidas jõuda praktikas õiglase tulemuseni.

Deloitte Audit Eesti audiitor Nikita Skitsko
Deloitte Audit Eesti audiitor Ksenija Magdik